Üdvözöljük!

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával!
Irodánk több évtizedes szakmai tapasztalattal és elismerő referenciákkal rendelkezik a honlapunkon található szakterületeken.

Tovább
Dr. Takács Melinda - kereskedelmi szakjogász

Dr. Takács Melinda

kereskedelmi szakjogász

társasági- és cégjog
alapítványok, egyesületek
kereskedelmi jog
közlekedési büntetőjog
szerződések joga
gazdasági büntetőjog
ingatlanjog, földhivatali eljárások
szerzői jog
reklámjog
biztosítási peres és nem peres ügyek
munkaügyi kártérítési perek
szabálysértési ügyek
hagyatéki eljárás, öröklési jog
polgári peres eljárások

Tovább

Az ügyvédi díjainkról


Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg a tényvázlatban vagy az ügyvédi megbízási szerződésben.

A tényvázlat elkészítésével vagy a megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg Ügyfeleinktől munkadíj-előleget kérünk. A készkiadások tekintetében (szakértői díjelőleg, illetékbélyeg, stb.) a költség felmerülésekor hívjuk fel Ügyfeleinket az összeg megfizetésére.

A személyi sérüléses kártérítési ügyek esetében munkadíj előleget nem kérünk, csak indokolt költségtérítést, a befolyt kártérítés meghatározott százaléka az ügyvédi munkadíj.

Irodánk a kártérítési ügyek kivételével elsősorban óradíjas alapon nyújt jogi szolgáltatást. Folyamatos ügykezelés vagy az Ügyféllel való rendszeres kommunikáció esetén 5-10 órás időszakonként számolunk el tevékenységünkről.

Amennyiben a megbízás jellege alapján lehetőség van az Ügyfélre nézve kedvező végkimenetelű eredmény elérésére, úgy vegyes, azaz részben sikerdíj-alapú megállapodás is köthető. Szolgáltatásaink átalánydíjas megbízási szerződés alapján is igénybe vehetőek.

Tovább

Elérhetőségeink


Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1/2.
Tel: 06-1-3611317, 06-1-3611318, 06-1-6333710
Fax: 06-1-6333726

Dr. Takács Melinda
E-mail: iroda@drtakacsmelinda.hu
Telefon: 06-30-9140342

Félfogadás előzetes bejentkezés alapján!


Adatvédelmi tájékoztató